Ziyaretçi
Sayfa
28
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
her kim de
korkar da
vasiyyet edenden
*
hata(sından)
veya
günah(ından)
ve düzeltirse
aralarını
yoktur
günah
ona
elbette
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
ey
kimseler
iman eden
yazıldı
sizin üzerinize de
oruç
gibi
yazıldığı
üzerine
kimseler
sizden önceki(ler)
*
umulur ki siz
korunursunuz
günlerdir
sayılı
kim
olursa
sizden
hasta
veya
seferde
*
sayısınca tutar
günlerde
*
başka
ve (lazımdır)
kimselerin
ona (güç) dayanan(lar)
fidye vermesi
doyuracak
bir yoksulu
artık kim
gönülden
bir iyilik yaparsa
o
hayırlıdır
kendisi için
ve
oruç tutmanız
daha hayırlıdır
sizin için
eğer
siz
bilirseniz
ayı
ramazan
ki
indirilmiştir
onda
Kur'an
hidayet olarak
insanlara
ve açıklayıcı
hidayeti
*
doğruyu ve yanlışı ayırdetmeyi
kim
şahit olursa
içinizden
o aya
oruç tutsun
kim
olur
hasta
yahut
üzere olursa
sefer
sayısınca tutsun
günlerde
*
başka
ister
Allah
sizin için
kolaylık
istemez
*
sizin için
güçlük
ve tamamlamanızı (ister)
sayıyı
ve yüceltmenizi (ister)
Allah'ı
dolayı
size doğru yolu gösterdiğinden
*
ve umulur ki siz
şükredersiniz
ve ne zaman
sana sorar(lar)sa
kullarım
benden
şüphesiz ben
(onlara) yakınım
karşılık veririm
du'asına
du'a edenin
zaman
bana du'a ettiği
O halde onlar da karşılık versinler
bana
inansınlar ki
bana
böylece onlar
doğru yola erişirler