Ziyaretçi
Sayfa
27
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
değildir
iyilik
çevirmeniz
*
yüzlerinizi
tarafına
doğu
ve batı
fakat
iyilik
kişinin
inanmasıdır
Allah'a
ve gününe
ahiret
ve meleklere
ve Kitaba
ve peygamberlere
ve vermesidir
malını
sevdiği
*
yakınlara
*
ve yetimlere
ve yoksullara
ve
yolda kalmışlara
ve dilencilere
ve
kölelere
ve kılmasıdır
namazı
ve vermesidir
zekatı
yerine getirmeleridir
andlaşmalarını
zaman
andlaşma yaptıkları
ve sabrederler
sıkıntıda
*
ve hastalıkta
ve zamanında
savaş
işte onlar
kimselerdir
doğru olan
ve işte onlar
onlardır
muttakiler
Ey
kimseler
iman edenler
farz kılındı
size
kısas
öldürmelerde
*
hür
hür ile
köle
köle ile
kadın
kadın ile
kimse
affedilen
kendisi
tarafından
kardeşi
bir şey
artık uymalıdır
örfe
ve (diyeti) ödemelidir
ona
güzelce
bu
bir hafifletme
tarafından
Rabbiniz
ve rahmettir
artk kim
haddi aşarsa
sonra
bundan
onun için vardır
bir azab
acıklı
ve sizin için vardır
kısasta
*
hayat
Ey sahipleri
akıl
böylece
korunursunuz
yazıldı (farz kılındı)
size
zaman
geldiği
birinize
ölüm
eğer
bırakacaksa
bir hayır (mal)
vasiyyet etmek
anaya babaya
ve yakınlara
uygun bir biçimde
bir haktır (borçtur)
üzerine
muttakiler
artık kim
(vasiyyeti) değiştirirse
sonra bir şey
işittikten
elbette
günahı
üzerinedir
kimselerin
onu değiştiren
şüphesiz
Allah
işitendir
bilendir