Ziyaretçi
Sayfa
300
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve andolsun
biz türlü biçimlerde anlattık
bu
*
Kur'an'da
insanlara
her çeşit
*
misali
ama
insan
daha çok
her şeyden
tartışmacıdır
şey
alıkoyan
insanları
inanmaktan
*
zaman
kendilerine geldiği
hidayet
ve istiğfar etmekten
Rablerine
ancak
kendilerine de gelmesidir
*
yasasının
evvelkilerin
yahut
karşılarına gelmesidir
azabın
açıkça
ve
biz göndermeyiz
elçileri
(olması) dışında
müjdeleyiciler
ve uyarıcılar
ve mücadele ediyorlar
kimseler
inkar eden(ler)
batılla
gidermek için
onunla
hakkı
ve edindiler
ayetlerimi
ve şeyleri
uyarıldıkları
alay konusu
kim olabilir?
daha zalim
kimseden
hatırlatılan
ayetleri
Rabbinin
fakat yüz çeviren
onlardan
ve unutandan
şeyi
öne sürdüğü
ellerinin
gerçekten biz
koyduk
üzerine
onların kalbleri
engel olan örtüler
onu anlamalarına
*
ve içine
kulaklarının
ağırlıklar
eğer
onları çağırsan da
doğru yola
*
asla
doğru yola gelmezler
o halde
asla
ve Rabbin
çok bağışlayandır
sahibidir
rahmet
eğer
onları hemen cezalandırsaydı
yaptıklariyle
*
çabuklaştırırdı
onların
azabını
fakat
onlar için vardır
va'dedilen bir zaman
asla
bulamayacaklardır
ondan başka
*
sığınacak bir yer
ve işte
(şu) kentleri
helak ettik
zulmetmeğe başlayınca
*
ve belirledik;
onları helak etmek için
bir süre
ve hani
demişti ki
Musa
uşağına
durmayacağım
*
kadar
varıncaya
birleştiği yere
iki denizin
veya
yürüyeceğim
uzun bir zaman
ne zaman ki
varınca
birleştiği yere
iki (denizin) arasının
unuttular
balıklarını
(balık) tuttu
yolunu
denizde
*
sıyrılıp