Ziyaretçi
Sayfa
319
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
böylece
anlatıyoruz
sana
haberlerinden
*
geçmişlerin
*
*
gerçekten
sana verdik
katımızdan
*
bir Zikir
kim
yüz çevirirse
ondan
şüphesiz o
yüklenecektir
günü
kıyamet
(ağır) bir günah
sürekli olarak kalacaklardır
orada
ve ne kötü
onlar için
gününde
kıyamet
bir yüktür
o gün
üflenir
Sur'a
*
ve toplarız
suçluları
o gün
kör bir durumda
gizli gizli derler
kendi aralarında
kalmadınız
*
başka
on gün(den)
biz
daha iyi biliriz
şeyleri
onların dedikleri
o zaman
der ki
onların seçkinleri
yol (hayat tarzı) bakımından
siz kalmadınız
*
başkaca
bir gün(den)
ve sana soruyorlar
dağlardan
*
de ki
onları savuracak
Rabbim
ufalayıp
bırakacaktır
yerlerini
boş dümdüz'
görmeyeceksin
*
orada
bir eğrilik
ne de
bir tümsek
o gün
uyarlar
çağrıcıya
hiç pürüzü olmayan
*
onun
ve kısılır
sesler
Rahman'ın huzurunda
işitemezsin
*
başka bir şey
fısıltıdan
o gün
yoktur
faydası
şefa'atinin
başkasının
kimseden
izin verdiği
kendisine
Rahman'ın
ve hoşlandığı
onun
sözünden
O bilir
olanı
arasında (önlerinde)
ellerinin (önlerinde)
ve olanı
arkalarında
ve
onlar ise kavrayamazlar
O'nu
bilgice
۞
boyun eğmiştir
bütün yüzler
o diri olana
ve herşeye hakim olana
ve muhakkak
perişan olmuştur
kimse
yüklenen
zulüm
ve kim
yaparsa
iyi olan işlerden
*
ve o
inanırsa
artık
korkmaz
zulümden
ne de
hakkının çiğnenmesinden
ve böyle
sana onu indirdik
bir Kur'an olarak
Arapça
ve türlü biçimlere açıkladık
onda
tehditleri
*
umulur ki
korunurlar
yahut
(Kur'an) yaptırır
onlara
bir hatırlama