Ziyaretçi
Sayfa
320
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
yücedir
Allah
hükümdar olan
gerçek
asla
acele etme
Kur'an'ı (okumaya)
önce
*
diye
tamamlansın
sana
vahyedilmesi
ve de ki
Rabbim
artır bana
ilmimi
ve andolsun
biz emretmiştik
Adem'e
*
önceden
*
fakat unuttu
ve
biz bulmadık
onda
bir azim
ve hani
demiştik
meleklere
secede edin
Adem'e
secde ettiler
yalnız
İblis
diretti
dedik ki
ey Adem
şüphesiz
bu
düşmandır
sena
ve eşine
sakın
sizi çıkarmasın
cennetten
*
sonra yorulursun
şüphesiz
senin için
yoktur
acıkmak
burada
ve yoktur
çıplak kalmak
ve şüphesiz sen
susamayacaksın
*
burada
ve
sıcaktan etkilenmeyeceksin
nihayet fısıldadı
ona
şeytan
dedi ki
ey Adem
mi?
sana göstereyim
ağacını
*
ebedilik
ve bir hükümranlığı
yok olmayacak
*
yediler
o(ağaç)tan
böylece göründü
kendilerine
kötü yerleri
ve başladılar
örtmeğe
üstlerini
yaprağından
*
cennet
ve karşı geldi
Adem
Rabbine
ve şaşırdı
sonra
onu seçti
Rabbi
tevbesini kabul etti
onun
ve doğru yola iletti
dedi ki
inin
oradan
hepiniz
bir kısmınız
diğerinize
düşmansınız
artık
size geldiği zaman
benden
bir hidayet
sonra kim
uyarsa
benim hidayetime
yoktur (ona)
sapkınlık
ve yoktur
bir sıkıntı
ama kim
yüz çevirirse
beni anmaktan
*
şüphesiz ki
onun için vardır
bir geçim
dar
ve onu haşrederiz
günü
kıyamet
kör olarak
der ki
Rabbim
niçin?
beni haşrettin
kör olarak
andolsun
ben idim
görüyor