Ziyaretçi
Sayfa
323
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve nicesini
kırıp geçirdik
şehir(ler)den
*
olan
zalim
ve inşa ettik
onlardan sonra
bir topluluk
başka
zaman
hissettikleri
azabımızı
derhal
onlar
oradan
kaçıyorlardı
(boşuna) kaçmayın
*
ve dönün
şeylere (ni'metlere)
*
şımartıldığınız
içinde
ve yurtlarınıza
çünkü
sorguya çekileceksiniz
dediler
eyvah bize
gerçekten biz
olduk
zalimlerden
kesilmedi
*
bu
mırıldanmaları
kadar
biz onları yapıncaya
biçilmiş (ekin gibi)
sönmüş ateş (gibi)
ve
biz yaratmadık
göğü
ve yeri
ve bulunanları
bunlar arasında
eğlence için
eğer
isteseydik
edinmek
*
bir eğlence
edinirdik
kendi katımızdan
*
eğer
olsaydık
yapacak
hayır
biz atarız
hakkı
üstüne
batılın
onun beynini parçalar
derhal
o
yok olur
size
yazıklar olsun
ötürü
yakıştırdıklarınızdan
ve O'nundur
kimseler
olan
göklerde
ve yerde
ve kimseler
O'nun yanındaki
büyüklenmez
*
O'na kulluk etmekten
*
ve
yorulmazlar
tesbih ederler
gece
ve gündüz
hiç
ara vermezler
yoksa
edindiler mi?
tanrılar
yerden
*
onları
diriltecek
eğer
olsaydı
ikisinde
tanrılar
başka
Allah'tan
ikisi de bozulup gitmişti
yüce(münezzeh)dir
Allah
sahibi
arş'ın
şeylerden
nitelendirdikleri
O sorulmaz
*
şeylerden
yaptığı
ama onlar
sorulurlar
yoksa
mı edindiler?
O'ndan başka
*
tanrılar
de ki
getirin
delilinizi
işte budur
öğütü
olanların
benimle beraber
ve öğütü
benden öncekilerin
*
ama
çokları
bilmezler
*
hakkı
bundan dolayı onlar
(haktan) yüz çevirirler