Sayfa
324
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve
göndermedik
senden önce
*
hiçbir
peygamber
diye vahyetmediğimiz
*
ona
şüphesiz
yoktur
tanrı
başka
benden
bana kulluk edin
ve dediler
edindi
Rahman
çocuk
O münezzehtir
hayır
bilakis
değerli
O'ndan önce söylemezler
*
bir söz
ve onlar
O'nun buyruğunu
yaparlar
bilir
olanı
arasında (önlerinde)
ellerinin (önlerinde)
ve olanı
arkalarında
ve
şefa'at edemezler
başkasına
olduklarından
razı
ve onlar
O'nun korkusundan
*
titrerler
۞
ve her kim
derse
onlardan
ben
bir tanrıyım
O'ndan başka
*
böylece
onu cezalandırırız
cehennemle
böyle
biz cezalandırırız
zalimleri
görmediler mi?
*
kimseler
inkar eden(ler)
şüphesiz
gökler
ve yer
idi
bitişik
biz onları ayırdık
ve yarattık
sudan
*
her
şeyi
canlı
hala inanmıyorlar mı?
*
ve yarattık
yerde
*
yüksek dağlar
diye
sarsar
onları
ve açtık
orada
geniş
yollar
umulur ki
yollarını bulurlar
ve yaptık
göğü
bir tavan
korunmuş
onlar hala
ayetlerinden
*
yüz çevirmektedirler
O'dur
yaratan
*
geceyi
ve gündüzü
ve güneşi
ve ayı
her biri
bir yörüngede
*
yüzmektedir
ve
vermedik
hiçbir insana
senden önce
*
ebedi yaşam
şimdi eğer
sen ölürsen
onlar
ebedi (mi kalacaklar?)
her
nefis
tadacaktır
ölümü
ve sizi imtihan ederiz
şer ile
ve hayır ile
sınamak için
ve (sonunda) bize
döndürüleceksiniz