Ziyaretçi
Sayfa
339
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
mülk
o gün
Allah'ındır
hükmeder
onların aralarında
kimseler
inananlar
ve yapanlar
iyi işler
cennetlerindedirler
*
ni'met
ve
inkar edenler
ve yalanlayanlar
ayetlerimizi
işte onlar
onlara vardır
bir azab
alçaltan
ve kimseler
hicret eden(ler)
yolunda
*
Allah
sonra
öldürülenler
veya
ölenler
onları rızıklandıracaktır
Allah
bir rızıkla
en güzel
ve doğrusu
Allah
elbette o
en hayırlısıdır
rızık verenlerin
elbette onları sokacaktır
bir yere
razı olacakları
ve doğrusu
Allah
bilendir
halimdir
۞
işte böyle
ve kim
ceza verir de
dengiyle
yapılan cezanın
*
kendisine
sonra
tekrar saldırılırsa
kendisine
elbette ona yardım eder
Allah
şüphesiz
Allah
affedendir
bağışlayındır
işte böyle
şüphesiz
Allah
sokar
geceyi
içine
gündüzün
ve sokar
gündüzü
içine
gecenin
ve doğrusu
Allah
işitendir
görendir
işte böyle
çünkü
Allah
o
Hak'tır
ve gerçekten
şeyler
yalvardıkları
O'ndan başka
*
o
batıldır
ve gerçek şu ki
Allah
O
çok yücedir
çok büyüktür
görmedin mi
*
kesinlikle
Allah
indirir
gökten
*
bir su
böylece olur
yeryüzü
yemyeşil
doğrusu
Allah
latiftir
habirdir
hep O'nundur
ne varsa
göklerde
*
ve ne varsa
yerde
*
ve ancak
Allah
işte O'dur
zengin olan
övülmeğe layık olan