Sayfa
338
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve senden çabucak istiyorlar
azabı
fakat
caymaz
Allah
sözünden
ve şüphesiz;
bir gün
yanında
Rabbinin
bin (yıl) gibidir
yıl
sizin saydıklarınızdan
*
ve niceleri var ki
kentlerden
*
biraz süre vermişimdir
ona
o
zulmederken
sonra
onu yakalamışımdır
ancak banadır
dönüş
de ki
ey
insanlar
şüphesiz
ben
sizin için
bir uyarıcıyım
apaçık
ve
inananlar için
ve yapanlar için
iyi işler
onlara vardır
mağfiret
ve rızık
bol
çalışanlara gelince
*
eyetlerimizi
*
etkisiz bırakmak için
onlar
ashabıdır
cehennem
ve
göndermemiştik
senden önce
*
hiçbir
resul
ve ne de
nebi
olmayan
zaman
temenni ettiği
(bir düşünce) atmış
şeytan
onun temennisine
*
fakat siler
Allah
şeyi
attığı
şeytanın
sonra
sağlamlaştırır
Allah
kendi ayetlerini
ve Allah
alim(bilen)dir
hakimdir
yapmak için
şeyi
attığı
şeytanın
bir imtihan
olanlara
kalblerinde
*
bir hastalık
ve katılaşanlara
kalbleri
ve şüphesiz
zalimler
içindedirler
bir ayrılık
uzak
ve bilsinler diye
kendilerine
verilenler
ilim
onun (Kur'an'ın)
bir hak (gerçek) olduğunu
Rabbinden
*
ve inansınlar diye
ona
böylece saygı duysun
ona
kalbleri
ve şüphesiz
Allah
mutlaka iletir
kimseleri
inanan(ları)
yola
*
doğru
ve
bitmez
inkar edenlerin
*
içinde (olmaları)
kuşku
o(Kur'a)ndan
kadar
kendilerine gelinceye
o sa'at
ansızın
yahut
kendilerine gelinceye kadar
azabı
günün
kısır (hayırsız)