Sayfa
340
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
görmedin mi?
*
ki
Allah
buyruğunuza verdi
sizin
olanları
yerde
*
ve gemileri
akıp giden
denizde
*
emriyle
ve tutuyor
göğü
diye
düşmesin
üstüne
yerin
dışında
O'nun izni
çünkü
Allah
insanlara
çok şefkatlidir
çok merhametlidir
ve O'dur
sizi dirilten
*
sonra
sizi öldüren
sonra (yine)
sizi dirilten
gerçekten
insan
çok nankördür
her
ümmete
belirledik
ibadet şekli
onların
uydukları
asla
seninle çekişmesinler
bu işte
*
çağır
Rabbine
*
kuşkusuz sen
üzerindesin
bir yol
dosdoğru
ve eğer
seninle mücadele ederlerse
de ki
Allah
daha iyi bilir
şeyleri
yaptıklarınız
Allah
hükmedecektir
aranızda
günü
kıyamet
hususlarda
olduğunuz
onda
ayrılığa düşüyor
bilmez misin?
*
kuşkusuz
Allah
bilir
ne varsa
gökte
*
ve yerde
kuşkusuz
bunların hepsi
bir Kitaptadır
*
şüphesiz
bu
için
Allah
kolaydır
ve tapıyorlar
şeylere
dışında
Allah'ın
indirmemiştir
*
*
onlara
hiçbir delil
ve
yoktur
kendilerinin
onun hakkında
bir bilgileri
ve yoktur
o zalimlerin
hiçbir
yardımcısı
ve zaman
okunduğu
kendilerine
ayetlerimiz
apaçık
anlarsın
yüzlerinde
*
kimselerin
inkar eden
hoşnutsuzluk
neredeyse
üzerine saldıracaklar
okuyanların
*
kendilerine
ayetlerimizi
de ki
size haber vereyim mi?
daha kötü bir şey
bundan
*
ateş!
ve onu va'detmiştir
Allah
kimselere
inkar eden
ve ne kötü
sondur