Sayfa
341
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ey
insanlar
size verildi
bir temsil
dinleyin
onu
şüphesiz
yalvardıklarınız
*
başka
*
Allah'tan
yaratamazlar
*
bir sinek dahi
şayet
bir araya toplansalar
onların hepsi
ve eğer
onlardan kapsa
sinek
bir şey
bunu kurtaramazlar
*
ondan
aciz
isteyen de
istenen de
takdir edemediler
*
Allah'ı
hakkıyle
kadrini
şüphesiz
Allah
kuvvetlidir
üstündür
Allah
seçer
meleklerden
*
elçiler
ve
insanlardan
şüphesiz
Allah
işitendir
görendir
bilir
olanı
arasında (önlerinde)
elleri (önlerinde)
ve olanı
arkalarında
ve
Allah'a
döndürülür
bütün işler
ey
kimseler
inanan
rüku' edin
ve secde edin
ve ibadet edin
Rabbinize
ve işleyin
hayır
umulur ki
kurtuluşa erersiniz
۩
ve cihad edin
uğrunda
Allah
hakkıyla
cihadın
O
sizi seçti
ve
yüklemedi
size
dinde
*
hiç bir
güçlük
dinine
babanız
İbrahim'in
O
size adını verdi
müslümanlar
bundan önce
*
ve
bu(Kur'a)nda
olması için
Elçi'nin
şahid
size
ve sizin olmanız için
şahid
üzerine
insanlar
haydi kılın
namazı
ve verin
zekatı
ve sarılın
Allah'a
O'dur
mevlanız (sahibiniz)
ne güzel
mevladır
ve ne güzel
yardımcıdır