Sayfa
362
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve dedi(ler)
kimseler
ummayan(lar)
*
bizimle karşılaşmayı
değil mi?
indirilmeli
bize
melekler
yahut
görmeliydik
Rabbimizi
andolsun ki
onlar büyüklük tasladılar
içlerinde
kendi
ve haddi aştılar
bir azgınlıkla
büyük
gün
gördükleri
melekleri
yoktur
müjde
işte o gün
suçlulara
ve onlar derler
yasaktır
yasaklanmıştır
önüne geçiririz
şeyi
*
yaptıkları
her
işin
ve onu getiririrz
toz zerreleri haline
saçılmış
halkının
cennet
o gün
daha iyidir
kalacakları yer
ve daha güzeldir
dinlenecekleri yer
ve gün
parçalandığı
göğün
bulutları
ve indirildiği
meleklerin
bir indirilişle
mülk
o gün
gerçek
Rahmanın'dır
ve
bir gündür
için
kafirler
çetin
ve o gün
ısırır
zalim
ellerini
*
der
ey! ne olurdu keşke
ben edineydim
beraber
elçiyle
bir yol
eyvah bana
ne olurdu
ben tutmasaydım
*
falanı
dost
gerçekten
o beni saptırdı
Zikirden
*
sonra
bana gelen
*
zaten
şeytan
insan için
yüzüstü bırakandır
ve dedi ki
Elçi
ya Rabbi
şüphesiz
kavmim
bıraktılar
bu
Kur'an'ı
terk edilmiş
ve böylece
biz var ettik
her
elçiye
bir düşman
suçlulardan
*
yeter
Rabbin
yol gösterici olarak
ve yardımcı olarak
ve dedi(ler)
kimseler
inkar eden(ler)
değil miydi?
indirilmeli
ona
Kur'an
toptan
bir defada
böyle yaptık
biz sağlamlaştırmak için
onunla
senin kalbini
ve onu okuduk
ağır ağır