Sayfa
361
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ne zaman ki
onları görünce
bir yerden
*
uzak
onlar işitirler
bunun
öfkesini
ve homurtusunu
ve zaman
atıldıkları
onun
bir yerine
dar
bağlı olarak
çağırırlar
orada
helâki
çağırmayın
*
bugün
helâki
bir tek
çağırın
helâki
birçok
de ki
bu mu?
daha iyi
yoksa
cennet (mi?)
ebedi
va'dedilen
*
muttakilere
olan
onlar için
mükafat
ve varış yeri
onlara vardır
orada
ne
istiyorlarsa
ve sürekli kalırlar
bu
üzerine
Rabbinin
bir va'didir
sorumluluk gerektiren
ve gün
onları toplayacağı
şeyleri
taptıkları
başka
*
Allah'tan
der ki
siz mi?
saptırdınız
kullarımı
bu
yoksa
kendileri (mi)
sapıttılar
yolu
derler ki
senin şanın yücedir
değildi
*
yaraşır
bize
edinmek
*
senden başka
*
veliler
*
fakat
sen onları ni'metlendirdin
ve atalarını
kadar
unutuncaya
anmayı
ve oldular
bir topluluk
helaki hak eden
işte
sizi yalanladılar
şeyler
dedikleriniz
artık
gücünüz yetmez
(azabı) geri çevirmeğe
ne de
yardım bulabilirsiniz
ve kim
zulmederse
sizden
ona taddırırız
bir azab
büyük
ve
göndermedik
senden önce
elçilerden
*
başkasını
şüphesiz onlar
yerlerdi
yemek
ve gezerlerdi
çarşılarda
*
ve biz yaptık
kiminizi
kiminiz için
bir sınav
sabrediyor musunuz?
ve
Rabbin
(herşeyi) görendir
۞