Ziyaretçi
Sayfa
381
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve andolsun
biz gönderdik
Semud(kavmin)e
*
kardeşleri
Salih'i
diye
kulluk etsinler
Allah'a
o zaman
onlar
iki bölük olmuşlardı
birbiriyle çekişen
dedi ki
ey kavmim
neden
koşuyorsunuz
kötülüğe
önce
iyilikten
gerekmez mi?
mağfiret dilemeniz
Allah'tan
belki
esirgenirsiniz
dediler
uğursuzluğa uğradık
senin yüzünden
ve bulunanların yüzünden
seninle beraber
dedi
uğursuzluğunuz
katındadır
Allah
doğrusu
siz
bir toplumsunuz
sınanan
ve vardı
şehirde
*
dokuz
kişi
bozgunculuk yaparlardı
yeryüzünde
*
ve
düzeltmezlerdi
dediler
and içerek
Allah'a
biz gece ona baskın yapalım
ve ailesine
sonra
diyelim
velisine
şahit olmadık
*
helakine
ailesinin
ve biz
gerçekten doğrulardanız
ve tuzak kurdular
bir tuzak
biz de tuzak kurduk
bir tuzak
ve onlar
hiç
farkında değillerdi
bak
nasıl
oldu
sonucu
tuzaklarının
biz
onları yıktık yok ettik
ve kavimlerini
hepsini
işte şunlar
evleridir
çökmüş ıssız kalmış
yüzünden
zulümleri
şüphesiz
vardır
bunda
ibret
bir kavim için
bilen
ve kurtardık
kimseleri
inanan(ları)
ve
korunanları
ve Lut
hani
demişti ki
kavmine
o aşırı kötülüğümü yapıyorsunuz?
*
siz
göre göre
siz mi?
erkeklere-mi yaklaşıyorsunuz?
erkeklere
şehvetle
bırakıp
*
kadınları
gerçekten
siz
bir toplumsunuz
cahil
۞