Sayfa
48
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ey
kimseler
iman eden(ler)
zaman
birbirinize verdiğiniz
borç
kadar
süreye
belirli bir
onu yazın
ve yazsın
aranızda
bir yazıcı
adaletle
kaçınmasın (yazsın)
*
yazıcı
yazmaktan
*
şekilde
kendisine öğrettiği
Allah'ın
yazdırsın
yazdırsın
kimse
üzerinde
hak olan (borçlu)
korksun
Allah'tan
Rabbi olan
eksik etmesin
*
ondan (borcundan)
hiçbir şeyi
eğer
ise
kimse
borçlu olan
*
aklı ermez
yahut
zayıf
ya da
güç yetiremiyecek
*
kendisi yazdırmaya
*
o
yazdırsın
onun velisi
adaletle
şahid tutun
iki şahidi
erkeklerinizden
*
eğer
yoksa
*
iki erkek
(o zaman) bir erkek
iki kadın
kimse
razı olduğunuz
şahidlerden
*
ta ki
şaşırırsa
kadınlardan biri
hatırlatması için
biri
diğerine
kaçınmasınlar
*
şahidler
zaman
bir şeye
çağrıldıkları
üşenmeyin
*
yazmaktan
*
az olsun
veya
çok olsun
kadar
onu süresine
bu
daha adaletli
katında
Allah
ve daha sağlam
şahidlik için
ve daha elverişlidir
kuşkulanmamanız için
*
ancak
olursa
*
ticaret
peşin
hemen alıp vereceğiniz
aranızda
yoktur
üzerinize
bir günah
ötürü
onu yazmamanızdan
ve şahid tutun
zaman da
alışveriş yaptığınız
asla zarar verilmesin
*
yazana da
ve
şahide de
eğer
(bir zarar) yaparsanız
şüphesiz
kötülük olur
kendinize
korkun
Allah'tan
ve size öğretiyor
Allah
Allah
her
şeyi
bilir
۞