Ziyaretçi
Sayfa
49
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve eğer
olur da
seferde
*
bulamazsanız
*
yazacak birini
rehinler (yeter)
alınan
eğer
güvenirseniz
biriniz
diğerinize
ödesin
kimse
kendisine güvenilen
emanetini
ve korksun
Allah'tan
Rabbi olan
gizlemeyin
*
şahidliği
ve kimse
onu gizleyen
şüphesiz o
günahkardır
onun kalbi
Allah
şeyleri
yaptıklarınız
bilir
Allah'ındır
ne
varsa
göklerde
ve ne
varsa
yerde
ve eğer
açıklasanız da
şeyi
içlerinizdeki
*
veya
gizleseniz de
sizi hesaba çeker
onunla
Allah
bağışlar
kimseyi
dilediği
azabeder
kimseyi
dilediği
Allah
her
*
şeye
kadirdir
inandı
Resul
şeye
indirilen
kendisine
Rabbinden
*
ve mü'minler (de)
hepsi
inandı
Allah'a
ve meleklerine
ve Kitaplarına
ve peygamberlerine
ayırdetmeyiz (dediler)
*
arasını
hiçbirini
O'nun elçilerinden
*
ve dediler ki
İşittik
ve ita'at ettik
bağışlamanı dileriz
Rabbimiz
sanadır
dönüş(ümüz)
teklif etmez
*
Allah
kimseye
başkasını
gücünün yettiğinden
(herkesin) kendine
şey
kazandığı
ve aleyhinedir
şey (kötülük)
işlediği
Rabbimiz
bizi sorumlu tutma
*
eğer
unutursak
ya da
yanılırsak
Rabbimiz
yük yükleme
*
bize
ağır
gibi
yüklediğin
üzerine
bizden öncekilerin
*
*
Rabbimiz
bize yükleme
*
şeyleri
gücümüzün yetmediğimiz
*
bizim
ona
ve affet
bizi
bağışla
bizi
bize merhamet et
sen
bizim sahibimizsin
bize yardım eyle
karşı
toplumuna
kafirler