Ziyaretçi
Sayfa
69
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Ey
kimseler
inanan(lar)
eğer
ita'at ederseniz
kimselere
inkar eden(lere)
sizi çevirirler
üzere
arkanız (küfre)
o zaman dönersiniz
kaybedenlere
hayır
Allah'tır
Mevlanız
ve O'dur
en iyisi
yardımcıların
salacağız
kalblerine
*
kimselerin
inkar edenlerin
korku
dolayı
ortak koştuklarından
Allah'a
şeyleri
indirmediği
*
kendilerine
hiçbir güç
ve gidecekleri yer de
cehennemdir
ne kötüdür
varacağı yer
zalimlerin
elbette
size doğruladı
Allah
(yardım) va'dini
sürece
onları öldürdüğünüz
kendi izniyle
nihayet
nezaman ki
siz korktunuz
ve (birbirinizle) çekiştiniz
hakkında
(verilen) emir
ve isyan ettiniz
sonra
*
size gösterdikten
*
şey(galibiyet)i
sevdiğiniz
sizden
kiminiz
istiyordu
dünyayı
ve sizden
kiminiz
istiyordu
ahireti
sonra
(Allah) geri çevirdi
onlardan
sizi denemek için
andolsun ki
bağışladı
sizi
Allah
sahibidir
lütuf
karşı
mü'minlere
۞
hani
boyuna uzaklaşıyordunuz
dönüp bakmıyordunuz
*
hiç kimseye
*
ve Elçi
sizi çağırırken
arkanızdan
*
bundan dolayı size  verdi
gam
gam üstüne
diye
üzülmeyesiniz
şeye
*
elinizden giden
vw
şeye
başınıza gelen
Allah
haberdardır
şeylerden
yaptıklarınız(dan)