Sura
Sura
3
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
5
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 3, Âl-i İmrân (Al-i İmran)
3:81
ve ne zaman
ve ne zaman
almıştı
almıştı
Allah
Allah
şöyle söz
şöyle söz
peygamberlerden
peygamberlerden
elbette
elbette
size verdim
size verdim
Kitap
*
Kitap
ve hikmet
ve hikmet
sonra
sonra
geldiğinde
geldiğinde
bir peygamber
bir peygamber
doğrulayıcı
doğrulayıcı
bulunan(Kitap)ı
bulunan(Kitap)ı
yanınızda
yanınızda
mutlaka inanacak
mutlaka inanacak
ona
ona
ve ona mutlaka yardım edeceksiniz
ve ona mutlaka yardım edeceksiniz
demişti
demişti
bunu kabul ettiniz mi?
bunu kabul ettiniz mi?
ve aldınız mı?
ve aldınız mı?
üzerinize
üzerinize
bu hususta
bu hususta
ağır ahdimi
ağır ahdimi
dediler
dediler
kabul ettik
kabul ettik
dedi
dedi
o halde tanık olun
o halde tanık olun
ben de
ben de
sizinle beraber
sizinle beraber
tanık olanlardanım
*
tanık olanlardanım
3:82
artık kim
artık kim
dönerse
dönerse
sonra
sonra
bundan
bundan
işte
işte
onlar
onlar
fasıklardır
fasıklardır
3:83
başkasını mı
başkasını mı
dininden
dininden
Allah'ın
Allah'ın
arıyorlar
arıyorlar
oysa O'na
oysa O'na
teslim olmuştur
teslim olmuştur
olanların hepsi
olanların hepsi
göklerde
*
göklerde
ve yerde
ve yerde
isteyerek
isteyerek
ve(ya) istemeyerek
ve(ya) istemeyerek
ve O'na
ve O'na
döndürüleceklerdir
döndürüleceklerdir
3:84
de ki
de ki
inandık
inandık
Allah'a
Allah'a
şeye
şeye
indirilen
indirilen
bize
bize
ve şeye
ve şeye
indirilen
indirilen
İbrahim'e
*
İbrahim'e
ve İsma'il'e
ve İsma'il'e
ve İshak'a
ve İshak'a
ve Ya'kub'a
ve Ya'kub'a
ve sıbtlara
ve sıbtlara
ve şeye
ve şeye
verilen
verilen
Musa'ya
Musa'ya
ve Îsa'ya
ve Îsa'ya
ve peygamberlere
ve peygamberlere
tarafından
tarafından
Rableri
Rableri
ayırım yapmayız
*
ayırım yapmayız
arasında
arasında
hiçbirinin
hiçbirinin
onlar
onlar
ve biz
ve biz
O'na
O'na
teslim olanlarız
teslim olanlarız
3:85
ve kim
ve kim
ararsa
ararsa
başka
başka
İslam'dan
İslam'dan
bir din
bir din
(bilsin ki) asla
(bilsin ki) asla
(o din) kabul edilmeyecek
(o din) kabul edilmeyecek
ondan
ondan
ve o
ve o
ahirette
*
ahirette
kaybedenlerden olacaktır
*
kaybedenlerden olacaktır
3:86
nasıl
nasıl
yol gösterir
yol gösterir
Allah
Allah
bir topluma
bir topluma
inkar eden
inkar eden
sonra
sonra
İman ettikten
İman ettikten
ve gördükten
ve gördükten
gerçekten
gerçekten
Resul'ün
Resul'ün
hak olduğunu
hak olduğunu
ve kendilerine geldikten
ve kendilerine geldikten
açık deliller
açık deliller
Allah
Allah
doğru yola iletmez
*
doğru yola iletmez
toplumu
toplumu
zalim
zalim
3:87
işte
işte
onların cezası
onların cezası
gerçekten
gerçekten
onların üzerine olmasıdır
onların üzerine olmasıdır
la'neti
la'neti
Allah'ın
Allah'ın
ve meleklerin
ve meleklerin
ve insanların
ve insanların
hepsinin
hepsinin
3:88
ebedi kalacaklardır
ebedi kalacaklardır
O(la'net)in içinde
O(la'net)in içinde
hafifletilmeyecek
*
hafifletilmeyecek
onlardan
onlardan
azab
azab
ve onlara
*
ve onlara
fırsat verilmeyecektir
fırsat verilmeyecektir
3:89
dışında
dışında
kimseler
kimseler
tevbe eden
tevbe eden
sonra
*
sonra
ondan
ondan
ve uslananlar
ve uslananlar
çünkü
çünkü
Allah
Allah
çok bağışlayan
çok bağışlayan
çok esirgeyendir
çok esirgeyendir
3:90
şüphesiz
şüphesiz
onlar ki
onlar ki
inkar ettiler
inkar ettiler
sonra
sonra
inandıktan
inandıktan
sonra
sonra
arttı
arttı
inkarları
inkarları
kabul edilmeyecektir
*
kabul edilmeyecektir
onların tevbeleri
onların tevbeleri
ve işte
ve işte
onlar
onlar
sapıkların ta kendileridir
sapıkların ta kendileridir
3:91
şüphesiz
şüphesiz
kimseler
kimseler
inkar eden
inkar eden
ve ölenler
ve ölenler
ve onlar
ve onlar
kafir olarak
kafir olarak
kabul edilmeyecektir
*
kabul edilmeyecektir
hiçbirinden
*
hiçbirinden
dolusu
dolusu
dünya
dünya
altın
altın
ve olsa dahi
ve olsa dahi
fidye vermiş
fidye vermiş
onu
onu
işte
işte
onlar için vardır
onlar için vardır
bir azab
bir azab
acıklı
acıklı
ve yoktur
ve yoktur
onların
onların
hiçbir
hiçbir
yardımcıları
yardımcıları
3:92
asla
asla
eremezsiniz
eremezsiniz
iyiliğe
iyiliğe
kadar
kadar
(Allah için) harcayıncaya
(Allah için) harcayıncaya
şeylerden
şeylerden
sevdiğiniz
sevdiğiniz
ve ne ki?
ve ne ki?
harcarsanız
harcarsanız
herhangi bir
herhangi bir
şeyden
şeyden
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
onu
onu
bilir
bilir
3:93
bütün
bütün
yiyecekler
yiyecekler
idi
idi
helal
helal
oğullarına
oğullarına
İsrail
İsrail
dışında
dışında
şeyler
şeyler
haram kıldığı
haram kıldığı
İsrail'in
İsrail'in
kendisine
*
kendisine
önce
*
önce
indirilmeden
*
indirilmeden
Tevrat
Tevrat
de ki
de ki
getirin
getirin
Tevrat'ı
Tevrat'ı
ve okuyun
ve okuyun
eğer
eğer
iseniz
iseniz
doğru
doğru
3:94
artık kim
artık kim
uydurursa
uydurursa
hakkında
hakkında
Allah
Allah
bir yalan
bir yalan
sonra da
*
sonra da
bundan
bundan
işte
işte
onlar
onlar
zalimlerdir
zalimlerdir
3:95
de ki
de ki
doğru söyledi
doğru söyledi
Allah
Allah
öyle ise uyun
öyle ise uyun
dinine
dinine
İbrahim
İbrahim
hanif (Allah'ı birleyici) olarak
hanif (Allah'ı birleyici) olarak
(O) değil
(O) değil
idi
idi
ortak koşanlardan
*
ortak koşanlardan
3:96
doğrusu
doğrusu
ilk
ilk
ev
ev
(ma'bed olarak) kurulan
(ma'bed olarak) kurulan
insanlara
insanlara
olandır
olandır
Mekke'de
Mekke'de
uğur bereketlidir'
uğur bereketlidir'
ve hidayet kaynağıdır
ve hidayet kaynağıdır
alemlere
alemlere
3:97
onda vardır
onda vardır
deliller
deliller
açık açık
açık açık
Makamı
Makamı
İbrahim'in
İbrahim'in
ve kim
ve kim
ona girse
ona girse
güvene erer
*
güvene erer
Allah'ın bir hakkıdır
Allah'ın bir hakkıdır
üzerinde
üzerinde
insanlar
insanlar
(gidip) haccetmesi
(gidip) haccetmesi
Ev'e
Ev'e
herkesin
herkesin
gücü yeten
gücü yeten
onun
onun
yoluna
yoluna
ve kim
ve kim
nankörlük ederse
nankörlük ederse
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
zengindir
zengindir
bütün alemlerden
*
bütün alemlerden
3:98
de ki
de ki
Ey ehli
Ey ehli
Kitap
Kitap
neden?
neden?
inkar ediyorsunuz
inkar ediyorsunuz
ayetlerini
ayetlerini
Allah'ın
Allah'ın
Allah
Allah
tanık iken
tanık iken
şeylere
*
şeylere
yaptığınız
yaptığınız
3:99
de ki
de ki
Ey ehli
Ey ehli
Kitap
Kitap
niçin?
niçin?
çevirmeğe çalışıyorsunuz
çevirmeğe çalışıyorsunuz
yolundan
*
yolundan
Allah
Allah
kimseleri
kimseleri
inanan
inanan
göstermeğe yeltenerek
göstermeğe yeltenerek
eğri
eğri
ve siz
ve siz
(gerçeğe) tanık olduğunuz halde
(gerçeğe) tanık olduğunuz halde
değildir
değildir
Allah
Allah
habersiz
habersiz
yaptıklarınızdan
*
yaptıklarınızdan
3:100
Ey
Ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
şayet
şayet
uyarsanız
uyarsanız
gruba
gruba
herhangi bir
herhangi bir
kimselerden
kimselerden
verilen(ler)
verilen(ler)
Kitap
Kitap
sizi döndürürler
sizi döndürürler
sonra
sonra
imanınızdan
imanınızdan
kafir olarak
kafir olarak