Ziyaretçi
Sayfa
84
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
erkekler
yöneticidirler
üzerinde
kadınlar
zira
üstün kılmıştır
Allah
bir kısmını
üzerine
diğerinin
ve çünkü
infak ederler
mallarından
*
iyi kadınlar
ita'atkar olup
korurlar
gizliyi
karşılık
kendilerini korumasına
Allah'ın
kadınlara
korktuğunuz
hırçınlık etmelerinden
öğüt verin
onlara sokulmayın
yataklarda
*
ve onları dövün
eğer
size ita'at ederlerse
artık aramayın
*
onların aleyhine
başka bir yol
çünkü
Allah
yücedir
*
büyüktür
eğer
endişe duyarsanız
açılmasından
aralarının
gönderin
bir hakem
erkeğin ailesinden
*
ve bir hakem
kadının ailesinden
*
eğer
isterlerse
uzlaştırmak
bulur
Allah
onların arasını
çünkü
Allah
(herşeyi) bilendir
*
haber alandır
۞
ve kulluk edin
Allah'a
ortak koşmayın
*
O'na
hiçbir şeyi
ve ana babaya
iyilik edin
ve
akrabaya
ve öksüzlere
ve yoksullara
ve komşuya
yakın
*
ve komşuya
uzak
ve arkadaşa
yan(ınız)daki
ve
yolcuya
ve
altında bulunanlara
ellerinizin
şüphesiz
Allah
sevmez
*
kimselerin
kurumlu
*
böbürlenen
bunlar
cimrilik ederler
ve emrederler
insanlara
cimriliği
ve gizlerler
şeyi
kendilerine verdiği
Allah'ın
bol hazinesinden
*
(biz de) hazırlamışızdır
inkarcılar için
bir azab
alçaltıcı