Ziyaretçi
Sayfa
85
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
bunlar
verirler
mallarını
gösteriş için
insanlara
inanmazlar
*
Allah'a
ve gününe
*
ahiret
kimin
ise
şeytan
o(nun)
arkadaşı
ne kötü
bir arkadaş(ı var)dır
ne olurdu
onlara
sanki
inansalardı
Allah'a
ve gününe
ahiret
ve harcasalardı
kendilerine verdiği rızıktan
*
Allah'ın
ve idi
Allah
onları
biliyor
şüphesiz
Allah
haksızlık etmez
*
kadar
zerre
eğer
olsa
(zerre miktarı) bir iyilik
onu kat kat yapar
ve verir
kendi katından
*
bir mükafat
büyük
(halleri) nice olur?
zaman
getirdiğimiz
her
*
ümmetten
bir şahid
ve getirdiğimizde
seni de
üzerine
bunlar
şahid olarak
o gün
isterler
kimseler
inkar eden(ler)
ve karşı gelenler
Elçi'ye
(mümkün olsa)
bir olmayı
yer ile
*
ve gizleyemezler
*
Allah'tan
(hiçbir) söz
Ey
kimseler
inanan(lar)
yaklaşmayın
*
namaza
ve siz
sarhoşken
ki
bilesiniz
ne dediğinizi
*
ve (yaklaşmayın)
cünüp iken
dışında
geçici olmanız
yoldan
kadar
yıkanıncaya
eğer
iseniz
hasta
yahut
üzerinde
yolculuk
yahut
gelmişse
biriniz
sizden
tuvaletten
*
yahut
dokunmuşsanız
kadınlara
bulamadığınız takdirde
*
su
teyemmüm edin
toprağa
temiz
sürün
yüzlerinize
ve ellerinize
şüphesiz
Allah
çok affedendir
*
çok bağışlayandır
görmedin mi?
*
kimselerin
*
kendilerine verilen
bir pay
Kitaptan
*
satın alıyorlar
sapıklığı
ve istiyorlar
sizin sapıtmanızı
*
yolu