Sura
Sura
24
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 24, En-Nûr (Nur)
24:35
Allah
Allah
nurudur
nurudur
göklerin
göklerin
ve yerin
ve yerin
benzer
benzer
O'nun nuru
O'nun nuru
bir kandile
bir kandile
içinde bulunan
içinde bulunan
lamba
lamba
lamba
lamba
içerisindedir
içerisindedir
cam
cam
cam
cam
sanki (gibidir)
sanki (gibidir)
bir yıldız
bir yıldız
inciden
inciden
yakılır
yakılır
bir ağacı(nın yağı)ndan
*
bir ağacı(nın yağı)ndan
mübarek
mübarek
zeytin
zeytin
ne
ne
doğudan
doğudan
ve ne de
ve ne de
batıdan
batıdan
öyle ki neredeyse
öyle ki neredeyse
onun yağı
onun yağı
ışık verir
ışık verir
ve eğer
ve eğer
değmese (bile)
*
değmese (bile)
ateş
ateş
nur
nur
üstüne
üstüne
nur
nur
hidayet eder
hidayet eder
Allah
Allah
nuruna
nuruna
kimseyi
kimseyi
dilediği
dilediği
misaller verir
misaller verir
Allah
Allah
benzetmelerle
benzetmelerle
insanlara
insanlara
ve Allah
ve Allah
her
her
şeyi
şeyi
bilir
bilir