Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
Rabbimiz
bizi yap
teslim olanlardan
sana
neslimizden de
bir ümmet (çıkar)
teslim olan
sana
ve bize göster
ibadet yollarımızı
ve tevbemizi kabul et
bizden
şüphesiz sen
(ancak) sensin
tevbeleri kabul eden
çok merhametli olan