Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
Rabbimiz
gönder
onlara
bir elçi
kendi içlerinden
okuyacak
kendilerine
senin ayetlerini
ve onlara öğretecek
Kitabı
ve hikmeti
ve onları temizleyecek
şüphesiz sensin
yalnız sen
Aziz olan
Hakim olan