Cüz 1
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
yoksa
söylüyor(mu)sunuz
şüphesiz
İbrahim
ve İsma'il
ve İshak
ve Ya'kub
ve torunlarının
olduklarını
yahudi
yahut
hıristiyan
de ki
siz mi
daha iyi bilirsiniz
yoksa
Allah (mı)
ve kimdir
daha zalim
kimseden
gizleyen
şahitliği
yanında bulunan
tarafından
Allah
ve değildir
Allah
gafil
yaptıklarınızdan