Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
yoksa
söylüyor(mu)sunuz
şüphesiz
İbrahim
ve İsma'il
ve İshak
ve Ya'kub
ve torunlarının
olduklarını
yahudi
yahut
hıristiyan
de ki
siz mi
daha iyi bilirsiniz
yoksa
Allah (mı)
ve kimdir
daha zalim
kimseden
gizleyen
şahitliği
yanında bulunan
tarafından
Allah
ve değildir
Allah
gafil
yaptıklarınızdan