Sura 2. El - Bakara (Bakara)
2
Джуз 2
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
yoktur
sizin için
bir günah
aramanızda
lutfunu
Rabbinizin
zaman
ayrılıp akın ettiğiniz
Arafattan
anın (hatırlayın)
Allah'ı
yanında
Meş'ar-i
Haram
O'nu anın
gibi
sizi hidayet ettiği
ve
siz idiniz
O'ndan önce
sapıklardan