Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
idi
insanlar
ümmet
bir tek
sonra gönderdi
Allah
peygamberleri
müjdeciler
ve uyarıcılar olarak
ve indirdi
onlarla beraber
Kitabı
hak olarak
hükmetmek üzere
arasında
insanlar
(konularda)
anlaşmazlığa düştükleri
onda
ve
anlaşmazlığa düştü(ler)
o(Kitap hakkı)nda
dışında
kendilerine
(Kitap) verilmiş olanlar
sonra
kendilerine geldikten
açık deliller
sırf kıskançlıktan ötürü
aralarındaki
bunun üzerine iletti
Allah
kimseleri
iman eden
ayrılığa düştükleri
kendisinde
gerçeğe
kendi izniyle
Allah
iletir
kimseyi
dilediği
yola
doğru