Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
derken onları bozdular
izniyle
Allah'ın
ve öldürdü
Davud
Calut'u
ve ona (Davud'a) verdi
Allah
hükümdarlık
ve hikmet
ve ona öğretti
şeyleri
dilediği
eğer
savmasaydı
Allah
insanların
bir kısmını
bir kısmıyle
bozulurdu
dünya
fakat
Allah
sahibidir
lutuf
karşı
bütün alemlere