Sayfa
41
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ne zaman ki
ayrıldığında
Talut
ordularla
dedi ki
şüphesiz
Allah
sizi deneyecektir
bir ırmakla
kim
içerse
ondan
değildir
benden
ve kim
ondan tadmazsa
*
şüphesiz o
bendendir;
dışında
kimsenin
avuçlayan
bir avuç
eliyle
hepsi içtiler
ondan
hariç
pek azı
içlerinden
nihayet
(ırmağı) geçince
o (Talut)
ve kimseler
iman eden
beraberindekiler
dediler
gücümüz yok
*
bizim
bugün
Calut'a
ve askerlerine karşı
dedi
kimseler
kanaat getiren
elbette onların
kavuşacaklarına
Allah'a
nice
topluluk
*
az olan
galib gelmiştir
topluluğa
çok olan
izniyle
Allah'ın
Allah
beraberdir
sabredenlerle
ne zaman
karşılaşsalar
Calut
ve askerleriyle
şöyle dediler
Rabbimiz
dök
üzerimize
sabır
ve sağlam tut
ayaklarımızı
ve bize yardım et
karşı
topluluğuna
kafirler
derken onları bozdular
izniyle
Allah'ın
ve öldürdü
Davud
Calut'u
ve ona (Davud'a) verdi
Allah
hükümdarlık
ve hikmet
ve ona öğretti
şeyleri
dilediği
eğer
savmasaydı
Allah
insanların
bir kısmını
bir kısmıyle
bozulurdu
dünya
fakat
Allah
sahibidir
lutuf
karşı
bütün alemlere
bunlar
ayetleridir
Allah'ın
okuyoruz (açıklıyoruz)
sana
hak olarak
elbette sen
gönderilenlerdensin
*
۞