Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
hani
su istemişti
Musa
kavmi için
demiştik
vur
asanla
taşa
fışkırmıştı
ondan
on iki
göze (pınar)
elbette
bilmişti
bütün
insanlar
kendi içecekleri yeri
yeyin
ve için
rızkından
Allah'ın
ve (başkalarına) saldırmayın
yeryüzünde
bozgunculuk yaparak