Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
hani
siz demiştiniz ki
ey Musa
asla
biz dayanamayız
yemeğe
bir
du'a et
bizim için
Rabbine
çıkarsın
bize
şeylerden
bitirdiği
yerin
sebzesinden
ve acurundan
ve sarımsağından
ve mercimeğinden
ve soğanından
dedi ki
değiştirmek mi istiyorsunuz?
olanı
o
daha aşağı
olanla
o
iyi
inin
bir şehre
şüphesiz
sizin için vardır
şeyler
istediğiniz
ve vuruldu
üzerlerine
alçaklık
ve yoksulluk (damgası)
ve uğradılar
bir gazaba
Allahtan
işte bu
şüphesiz öyle
oldu
(çünkü) inkar ediyorlar
ayetlerini
Allah'ın
ve öldürüyorlardı
peygamberleri
etmediği halde
hak
işte bu
sebebiyledir
isyan etmeleri
ve oldukları
sınırı aşmış