Ziyaretçi
Sayfa
9
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
hani
demiştik ki
girin
şu
kente
yeyin
oradan
yerde
dilediğiniz
bol bol
girin
kapıdan
secde ederek
ve deyin
hitta (ya Rabbi bizi affet)
biz de bağışlayalım
sizin
hatalarınızı
ve daha fazlasını vereceğiz
güzel davrananlara
fakat değiştirdiler
onlar ki
zalimler
bir sözle
başka
söylenenden
*
kendilerine
biz de indirdik
üzerine
zulmedenlerin
*
bir azab
gökten
*
dolayı
yaptıkları
kötülüklerden
۞
hani
su istemişti
Musa
kavmi için
demiştik
vur
asanla
taşa
fışkırmıştı
ondan
on iki
*
göze (pınar)
elbette
bilmişti
bütün
insanlar
kendi içecekleri yeri
yeyin
ve için
rızkından
*
Allah'ın
ve (başkalarına) saldırmayın
*
yeryüzünde
*
bozgunculuk yaparak
hani
siz demiştiniz ki
ey Musa
asla
biz  dayanamayız
yemeğe
*
bir
du'a et
bizim için
Rabbine
çıkarsın
bize
şeylerden
bitirdiği
yerin
sebzesinden
*
ve acurundan
ve sarımsağından
ve mercimeğinden
ve soğanından
dedi ki
değiştirmek mi istiyorsunuz?
olanı
o
daha aşağı
olanla
o
iyi
inin
bir şehre
şüphesiz
sizin için vardır
şeyler
istediğiniz
ve vuruldu
üzerlerine
alçaklık
ve yoksulluk (damgası)
ve uğradılar
bir gazaba
Allahtan
*
işte bu
şüphesiz öyle
oldu
(çünkü) inkar ediyorlar
ayetlerini
Allah'ın
ve öldürüyorlardı
peygamberleri
etmediği halde
hak
işte bu
sebebiyledir
isyan etmeleri
ve oldukları
sınırı aşmış