Sura
Sura
3
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 3, Âl-i İmrân (Al-i İmran)
3:59
şüphesiz
şüphesiz
durumu
durumu
Îsa'nın
Îsa'nın
yanında
yanında
Allah'ın
Allah'ın
durumu gibidir
durumu gibidir
Adem'in
Adem'in
Onu yarattı
Onu yarattı
topraktan
*
topraktan
sonra
sonra
dedi ki
dedi ki
ona
ona
Ol!
Ol!
ve oldu
ve oldu