Sayfa
57
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Rabbimiz
inandık
şeye
senin indirdiğin
ve uyduk
elçiye
bizi yaz
beraber
şahidlerle
ve tuzak kurdular
ve tuzak kurdu
Allah da
çünkü Allah
en iyi
tuzak kurandır
hani
demişti
Allah
Ey Îsa
elbette ben
senin canını alacağım
ve seni yükselteceğim
bana
ve seni temizleyeceğim
kimselerden
*
inkar eden
ve tutacağım
kimseleri
sana uyan
üstünde
kimselerim
inkar eden
kadar
gününe
kıyamet
sonra
bana olacaktır
dönüşünüz
ben hükmedeceğim
aranızda
şeyler (hakkında)
sizin
onda
ayrılığa düştüğünüz
gelince
kimselere
inkar eden
onlara azabedeceğim
azapla
şiddetli
dünyada da
*
ve ahirette de
olmayacaktır
onların
hiçbir
yardımcıları da
gelince
kimselere
inanan
ve yapanlara
iyi şeyler
(Allah) tam olarak verecektir
mükafatlarını
Allah
sevmez
*
zalimleri
işte bu
okuduğumuz
sana
ayetlerden
*
ve Zikir(Kitap)dandır
hikmetli
şüphesiz
durumu
Îsa'nın
yanında
Allah'ın
durumu gibidir
Adem'in
Onu yarattı
topraktan
*
sonra
dedi ki
ona
Ol!
ve oldu
(Bu) gerçektir'
Rabbinden (gelen)
*
öyle ise olma
*
kuşkulananlardan
*
kim
seninle tartışmaya kalkarsa
oun hakkında
sonra
*
şeylerden
sana gelen
ilimden
*
de ki
gelin
çağıralım
oğullarımızı
ve oğullarınızı
ve kadınlarımızı;
ve kadınlarınızı
ve kendimizi
ve kendinizi
sonra
gönülden la'netle du'a edelim de
atalım (kılalım)
la'netini
Allah'ın
üstüne
yalancıların