Sura
Sura
3
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 3, Âl-i İmrân (Al-i İmran)
3:7
O
O
indirdi
*
indirdi
sana
sana
Kitabı
Kitabı
Onun
Onun
(bazı) ayetleri
(bazı) ayetleri
muhkemdir (ki)
muhkemdir (ki)
onlar
onlar
anasıdır
anasıdır
Kitabın
Kitabın
ve diğerleri de
ve diğerleri de
müteşabihdir
müteşabihdir
olanlar
olanlar
kalblerinde
*
*
kalblerinde
eğrilik
eğrilik
ardına düşerler
ardına düşerler
olanlarının
olanlarının
müteşabih
müteşabih
onun
onun
çıkarmak için
çıkarmak için
fitne
fitne
ve bulmak için
ve bulmak için
onun te'vilini
onun te'vilini
oysa
oysa
bilmez
bilmez
onun te'vilini
onun te'vilini
başka kimse
başka kimse
Allah'tan
Allah'tan
ileri gidenler
ileri gidenler
ilimde
*
ilimde
derler
derler
inandık
inandık
Ona
Ona
hepsi
hepsi
katındandır
*
katındandır
Rabbimiz
Rabbimiz
düşünüp öğüt almaz
*
düşünüp öğüt almaz
başkası
başkası
sahiplerinden
sahiplerinden
sağduyu
sağduyu