Ziyaretçi
Sayfa
107
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
haram kılındı
size
leş
ve kan
ve eti
domuz
ve şeyler
boğazlanan
başkası adına
Allah'tan
O'na
ve boğulmuş
ve vurulmuş
ve yukarıdan düşmüş
ve boynuzlanmış
ve şeyler (havyanlar)
yediği
canavarın
hariç
sizin kestikleriniz
*
ve şeyler
boğazlanan
üzerine
dikili taşlar
ve kısmet (şans) aramanız
*
fal oklariyle
bunlar
fısktır
bugün artık
umudu kesmişlerdir
kimseler
inkar eden(ler)
sizin dininizden
*
onlardan korkmayın
*
benden korkun
bugün
olgunlaştırdım
sizin için
dininizi
ve tamamladım
size
ni'metimi
ve razı oldum
sizin için
İslam'a
din olarak
kim
daralırsa
açlıktan
*
istekle yönelmeden
*
günaha
doğrusu
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
sana soruyarlar
neyin
helal kılındığını
kendilerine
de ki
helal kılındı
size
iyi ve temiz şeyler
yetiştirdiğiniz
*
hayvanların
*
avcı
öğreterek
size öğrettiğinden
*
Allah'ın
yeyin
şeylerden
tuttukları
sizin için
ve anın
adını
Allah'ın
üzerine
korkun
Allah'tan
şüphesiz
Allah
çabuk görendir
hesabı
bugün
helal kılındı
size
iyi ve temiz şeyler
ve yemeği
kendilerine
verilenlerin
Kitap
helal
size
sizin yemeğiniz de
helaldir
onlara
ve namuslu kadınlar
inanan kadınlardan
*
ve namuslu kadınlar
kendilerine
*
verilenlerden
Kitap
sizden önce
*
zaman
verdiğiniz
mehirlerini
iffetli kişiler olarak
zinadan kaçınan
*
ve tutmayan
*
gizli dost
ve kim
inkar ederse
imânı
muhakkak
boşa çıkmıştır
onun ameli
ve o
ahirette
*
kaybedenlerdendir
*