Ziyaretçi
Sayfa
120
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve sandılar
olmayacak
*
bir fitne
kör oldular
ve sağır kesildiler
sonra
tevbesini kabul etti
Allah
onların
sonra yine
kör
ve sağır kesildiler
çokları
onlardan
Allah
görüyor
ne ki
yapıyorlar
andolsun
kafir olmuşlardır
kimseler
diyen(ler)
ancak
Allah
o
Mesih'tir
oğlu
Meryem
halbuki demişti ki
Mesih
Ey oğulları
İsrail
kulluk edin
Allah'a
benim Rabbim
ve sizin Rabbiniz olan
zira
kim
ortak koşarsa
Allah'a
muhakkak ki
haram etmiştir
Allah
ona
cenneti
ve onun varacağı yer
ateştir
ve yoktur
zalimlerin
hiç
yardımcıları
elbette
kafir olmuşlardır
kimseler
diyen(ler)
şüphesiz
Allah
üçüncüsüdür
üçün
oysa yoktur
hiçbir
ilah
başka
ilahtan
bir olan
eğer
vazgeçmezlerse
*
şeylerden
dedikleri
elbette dokunacaktır
kimselere
inkar eden(lere)
onlardan
bir azab
acıklı
hala tevbe etmiyorlar mı?
*
Allah'a
*
O'ndan af dilemiyorlar mı?
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
değildir
Mesih
oğlu
Meryem
ancak
bir elçidir
muhakkak
gelip geçmiştir
ondan önce de
*
elçiler
ve annesi de
dosdoğruydu
ikisi de
yerlerdi
yemek
bak
nasıl
açıklıyoruz
onlara
ayetleri
sonra
bak
nasıl
çevriliyorlar
de ki
mi tapıyorsunuz?
bırakıp
*
Allah'ı
şeylere
gücü yetmeyen
*
size
zarar vermeye
ve
fayda vermeğe
Allah
odur ki
işitendir
bilendir