Sura
Sura
5
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
4
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 5, El-Mâide (Maide)
5:61
ve zaman
ve zaman
size geldikleri
size geldikleri
derler ki
derler ki
inandık
inandık
oysa muhakkak
oysa muhakkak
girmişlerdir
girmişlerdir
küfürle
küfürle
yine onlar
yine onlar
muhakkak
muhakkak
çıkmışlardır
çıkmışlardır
onunla
onunla
Allah
Allah
daha iyi bilir
daha iyi bilir
şeyleri
şeyleri
oldukları
oldukları
gizliyor
gizliyor
5:62
ve görürsün
ve görürsün
çoğunun
çoğunun
onlardan
onlardan
(birbirleriyle) yarıştıklarını
(birbirleriyle) yarıştıklarını
günahta
*
günahta
ve düşmanlıkta
ve düşmanlıkta
ve yemede
ve yemede
haram
haram
ne kötüdür
ne kötüdür
şey
şey
oldukları
oldukları
yapmakta
yapmakta
5:63
gerekmez miydi?
gerekmez miydi?
menetmeleri
menetmeleri
Rabbanilerin
Rabbanilerin
ve hahamların
ve hahamların
onlarıv sözlerini
*
onlarıv sözlerini
günah
günah
ve yemelerini;
ve yemelerini;
haram
haram
ne kötüdür
ne kötüdür
şey
şey
oldukları
oldukları
yapmakta
yapmakta
5:64
ve dediler
ve dediler
yahudiler
yahudiler
eli
eli
Allah'ın
Allah'ın
bağlıdır
bağlıdır
bağlandı
bağlandı
kendi elleri
kendi elleri
ve la'netlendiler
ve la'netlendiler
ötürü
ötürü
söylediklerinden
söylediklerinden
hayır
hayır
O'nun iki eli de
O'nun iki eli de
açıktır
açıktır
verir
verir
nasıl
nasıl
diliyorsa
diliyorsa
ve andolsun artıracaktır
ve andolsun artıracaktır
çoğunun
çoğunun
onların
onların
şeye
şeye
indirilen
indirilen
sana
sana
Rabbinden
*
Rabbinden
azgınlığını
azgınlığını
ve küfrünü
ve küfrünü
biz atmışızdır
biz atmışızdır
onların aralarına
onların aralarına
düşmanlık
düşmanlık
ve kin
ve kin
kadar
kadar
gününe
gününe
kıyamet
kıyamet
ne zaman
ne zaman
yakmışlarsa
yakmışlarsa
bir ateş
bir ateş
savaş için
savaş için
onu söndürmüştür
onu söndürmüştür
Allah
Allah
ve koşarlar
ve koşarlar
yeryüzünde
*
yeryüzünde
bozgunculuğa
bozgunculuğa
Allah da
Allah da
sevmez
*
sevmez
bozguncuları
bozguncuları
5:65
eğer
eğer
ki
ki
ehli
ehli
Kitap
Kitap
inansalardı
inansalardı
ve korunsalardı
ve korunsalardı
örterdik
örterdik
onların
onların
kötülüklerini
kötülüklerini
ve onları sokardık
ve onları sokardık
cennetlere
cennetlere
ni'meti bol
ni'meti bol
5:66
ve eğer
ve eğer
onlar
onlar
gereğince uygulasalardı
gereğince uygulasalardı
Tevrat'ı
Tevrat'ı
ve İncil'i
ve İncil'i
ve ne ki
ve ne ki
indirildi
indirildi
kendilerine
kendilerine
Rablerinden
*
Rablerinden
muhakkak ki yerlerdi
muhakkak ki yerlerdi
üstlerinden
*
üstlerinden
ve
ve
altından
altından
ayaklarının
ayaklarının
içlerinde vardır
içlerinde vardır
bir ümmet
bir ümmet
tutumlu
tutumlu
ama çoğu
ama çoğu
onlardan
onlardan
ne kötü
ne kötü
işler
işler
yapıyorlar
yapıyorlar
5:67
Ey
Ey
Elçi
Elçi
duyur
duyur
şeyi
şeyi
indirilen
indirilen
sana
sana
Rabbinden
*
Rabbinden
ve eğer
ve eğer
bunu yapmazsan
*
bunu yapmazsan
duyurmamış olursun
*
duyurmamış olursun
O'nun mesajını
O'nun mesajını
Allah
Allah
seni korur
seni korur
insanlardan
*
insanlardan
doğrusu
doğrusu
Allah
Allah
yola iletmez
*
yola iletmez
toplumunu
toplumunu
kafirler
kafirler
5:68
de ki
de ki
Ey ehli
Ey ehli
Kitap
Kitap
siz değilsiniz
siz değilsiniz
üzerinde
üzerinde
bir şey (esas)
bir şey (esas)
kadar
kadar
uygulayıncaya
uygulayıncaya
Tevrat'ı
Tevrat'ı
ve İncil'i
ve İncil'i
ve şeyi
ve şeyi
indirilen
indirilen
size
size
Rabbi'nizden
*
Rabbi'nizden
ve artıracaktır
ve artıracaktır
çoğunun
çoğunun
onlardan
onlardan
şey
şey
indirilen
indirilen
sana
sana
Rabbinden
*
Rabbinden
azgınlık
azgınlık
ve inkarını
ve inkarını
sen üzülme
*
sen üzülme
için
için
toplumu
toplumu
o kafirler
o kafirler
5:69
şüphesiz
şüphesiz
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
ve kimseler
ve kimseler
yahudiler(den)
yahudiler(den)
ve sabiiler(den)
ve sabiiler(den)
ve hıristiyanlar(dan)
ve hıristiyanlar(dan)
kimseler
kimseler
inanan
inanan
Allah'a
Allah'a
ve gününe
ve gününe
ahiret
ahiret
ve yapanlara
ve yapanlara
iyi işler
iyi işler
yoktur
yoktur
korku
korku
onlara
onlara
ve yoktur
ve yoktur
onlara
onlara
üzüntü
üzüntü
5:70
andolsun
andolsun
biz almıştık
biz almıştık
söz
söz
oğullarından
oğullarından
İsrail
İsrail
ve göndermiştik
ve göndermiştik
onlara
onlara
elçiler
elçiler
ne zaman
ne zaman
onlara getirdiyse
onlara getirdiyse
bir elçi
bir elçi
bir şey
bir şey
istemediği
*
istemediği
canlarının
canlarının
bir kısmını
bir kısmını
yalanladılar
yalanladılar
ve bir kısmını da
ve bir kısmını da
öldürüyorlardı
öldürüyorlardı
5:71
ve sandılar
ve sandılar
olmayacak
*
olmayacak
bir fitne
bir fitne
kör oldular
kör oldular
ve sağır kesildiler
ve sağır kesildiler
sonra
sonra
tevbesini kabul etti
tevbesini kabul etti
Allah
Allah
onların
onların
sonra yine
sonra yine
kör
kör
ve sağır kesildiler
ve sağır kesildiler
çokları
çokları
onlardan
onlardan
Allah
Allah
görüyor
görüyor
ne ki
ne ki
yapıyorlar
yapıyorlar
5:72
andolsun
andolsun
kafir olmuşlardır
kafir olmuşlardır
kimseler
kimseler
diyen(ler)
diyen(ler)
ancak
ancak
Allah
Allah
o
o
Mesih'tir
Mesih'tir
oğlu
oğlu
Meryem
Meryem
halbuki demişti ki
halbuki demişti ki
Mesih
Mesih
Ey oğulları
Ey oğulları
İsrail
İsrail
kulluk edin
kulluk edin
Allah'a
Allah'a
benim Rabbim
benim Rabbim
ve sizin Rabbiniz olan
ve sizin Rabbiniz olan
zira
zira
kim
kim
ortak koşarsa
ortak koşarsa
Allah'a
Allah'a
muhakkak ki
muhakkak ki
haram etmiştir
haram etmiştir
Allah
Allah
ona
ona
cenneti
cenneti
ve onun varacağı yer
ve onun varacağı yer
ateştir
ateştir
ve yoktur
ve yoktur
zalimlerin
zalimlerin
hiç
hiç
yardımcıları
yardımcıları
5:73
elbette
elbette
kafir olmuşlardır
kafir olmuşlardır
kimseler
kimseler
diyen(ler)
diyen(ler)
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
üçüncüsüdür
üçüncüsüdür
üçün
üçün
oysa yoktur
oysa yoktur
hiçbir
hiçbir
ilah
ilah
başka
başka
ilahtan
ilahtan
bir olan
bir olan
eğer
eğer
vazgeçmezlerse
*
vazgeçmezlerse
şeylerden
şeylerden
dedikleri
dedikleri
elbette dokunacaktır
elbette dokunacaktır
kimselere
kimselere
inkar eden(lere)
inkar eden(lere)
onlardan
onlardan
bir azab
bir azab
acıklı
acıklı
5:74
hala tevbe etmiyorlar mı?
*
hala tevbe etmiyorlar mı?
Allah'a
*
Allah'a
O'ndan af dilemiyorlar mı?
O'ndan af dilemiyorlar mı?
Allah
Allah
bağışlayandır
bağışlayandır
esirgeyendir
esirgeyendir
5:75
değildir
değildir
Mesih
Mesih
oğlu
oğlu
Meryem
Meryem
ancak
ancak
bir elçidir
bir elçidir
muhakkak
muhakkak
gelip geçmiştir
gelip geçmiştir
ondan önce de
*
ondan önce de
elçiler
elçiler
ve annesi de
ve annesi de
dosdoğruydu
dosdoğruydu
ikisi de
ikisi de
yerlerdi
yerlerdi
yemek
yemek
bak
bak
nasıl
nasıl
açıklıyoruz
açıklıyoruz
onlara
onlara
ayetleri
ayetleri
sonra
sonra
bak
bak
nasıl
nasıl
çevriliyorlar
çevriliyorlar
5:76
de ki
de ki
mi tapıyorsunuz?
mi tapıyorsunuz?
bırakıp
*
bırakıp
Allah'ı
Allah'ı
şeylere
şeylere
gücü yetmeyen
*
gücü yetmeyen
size
size
zarar vermeye
zarar vermeye
ve
ve
fayda vermeğe
fayda vermeğe
Allah
Allah
odur ki
odur ki
işitendir
işitendir
bilendir
bilendir
5:77
de ki
de ki
Ey ehli
Ey ehli
Kitap
Kitap
aşırılığa dalmayın
*
aşırılığa dalmayın
dininizde
*
dininizde
haksız yere
*
haksız yere
ve uymayın
*
ve uymayın
keyiflerine
keyiflerine
bir milletin
bir milletin
kesin olarak
kesin olarak
sapmış
sapmış
önceden
*
önceden
ve saptırmış
ve saptırmış
birçoğunu da
birçoğunu da
ve şaşmış
ve şaşmış
doğrusundan
*
doğrusundan
yolun
yolun
5:78
la'net edilmiştir
la'net edilmiştir
kimselere
kimselere
inkar eden
inkar eden
oğullarından
*
oğullarından
İsrail
İsrail
ile
ile
dili
dili
Davud
Davud
ve Îsa
ve Îsa
oğlu
oğlu
Meryem
Meryem
bu
bu
sebebiyledir
sebebiyledir
isyan etmeleri
isyan etmeleri
ve (sebebiyledir)
ve (sebebiyledir)
saldırmaları
saldırmaları
5:79
idiler
idiler
vazgeçmiyorlar
*
vazgeçmiyorlar
kötülükten
*
kötülükten
yaptıkları
yaptıkları
ne kötü
ne kötü
işler
işler
idiler
idiler
yapıyorlar
yapıyorlar
5:80
görürsün
görürsün
çoğunun
çoğunun
onlardan
onlardan
dostluk ettiklerini
dostluk ettiklerini
kimselerle
kimselerle
inkar edenlerle
inkar edenlerle
ne kötüdür
ne kötüdür
(yapıp) gönderdiği
*
(yapıp) gönderdiği
kendileri için
kendileri için
nefislerinin
nefislerinin
gazabetmiştir
*
gazabetmiştir
Allah
Allah
onlara
onlara
ve içinde
ve içinde
azab
azab
onlar
onlar
sürekli kalacaklardır
sürekli kalacaklardır