Ziyaretçi
Sayfa
122
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve zaman
dinledikleri
şeyi
indirilen
Elçi'ye
*
görürsün
gözlerinin
dolup taştığını
yaşla
*
dolayı
tanımalarından
gerçekleri
*
derler ki
Rabbimiz
inandık
bizi yaz
beraber
şahidlerle
ve neden?
biz
inanmayalım
*
Allah'a
ve neden?
bize gelen
gerçeğe
*
umarken
bizi katmasını
*
Rabbimizin
arasına
toplumlar
iyi
onlara verdi
Allah
dolayı
sözlerinden
cennetler
akan
altlarından
*
ırmaklar
ebedi kalacakları
içinde
işte budur
mükafatı
güzel davrananların
ve kimseler
inkar eden(ler)
ve yalanlayanlar
ayetlerimizi
işte onlar
halkıdır
cehennem
Ey
kimseler
inanan(lar)
haram etmeyin
*
güzel ve temiz şeyleri
ne ki
helal kıldı
Allah
size
ve
sınırı aşmayın
şüphesiz
Allah
sevmez
*
sınırı aşanları
ve yeyin
size verdiği rızıklardan
*
Allah'ın
helal
(ve) temiz olarak
korkun
Allah'tan
o ki
siz
kendisine
inanıyorsunuz
sizi sorumlu tutmaz
*
Allah
lağvdan ötürü
yeminlerinizdeki
*
fakat
sizi sorumlu tutar
ötürü
bilerek yaptığınız
yeminlerden
bunun keffareti
yedirmektir
on
fakiri
orta derecesinden
*
ne ki
yediriyorsunuz
ailenize
yahut
onları giydirmektir
ya da
hürriyete kavuşturmaktır
bir köleyi
kimse ise
bulamayan
*
oruç tutsun
üç
gün
işte budur
keffareti
yeminlerinizin
zaman
(yemini) bozduğunuz
ve koruyun
yeminlerinizi
böylece
açıklıyor
Allah
size
ayetlerini
umulur ki
şükredersiniz