Ziyaretçi
Sayfa
123
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Ey
kimseler
inanan(lar)
şüphesiz
şarap
ve kumar
ve dikili taşlar
ve şans okları
(birer) pisliktir
işi
*
şeytan
bunlardan kaçının
umulur ki
kurtuluşa eresiniz
şüphesiz
istiyor
şeytan
sokmak
*
aranıza
düşmanlık
ve kin
şarap ile
*
ve kumar ile
ve sizi alakoymak
anmaktan
*
Allah'ı
ve namazdan
*
artık değil mi?
siz
vazgeçtiniz
ve ita'at edin
Allah'a
ve ita'at edin
Elçi'ye
ve sakının
eğer
dönerseniz
bilin ki
şüphesiz
düşen
elçimize
duyurmaktır
açıkça
yoktur
üzerine
kimseler
inananlar
ve yapanlara
iyi işler
bir günah
ötürü
yediklerinden
bundan böyle
takdirde
korundukları
ve inandıkları
ve yaptıkları
iyi işler
sonra (yine)
korundukları
ve inandıkları
ve yine
korundukları
ve iyilik ettikleri
Allah
sever
güzel davrananları
Ey
kimseler
inanan(lar)
sizi dener
Allah
bir kısım
av'la
*
erişeceği
ellerinizin
ve mızraklarınızın
bilmek için
Allah
kimin
kendisiden korktuğunu
gizlide
kim ki
saldırıda bulunursa
sonra
bundan
onun için vardır
bir azab
acıklı
Ey
kimseler
inanan(lar)
öldürmeyin
*
av
ve siz
ihramlı (iken)
ve kim
onu öldürürse
sizden
kasden
cezası vardır
dengi olan
öldürdüğü
*
hayvandan
*
karar vereceği
ona
iki kişinin
adil
içinizden
bir kurban
varacak
Ka'be'ye
yahut
keffareti
yedirme
yoksullara
ya da
denk
buna
oruçtur
tatması için
vebalini
yaptığı işin
affetmiştir
Allah
olanı
geçmişte
ve kim
düşmanlık ederse
öc alır
Allah
ondan
Allah
daima galiptir
sahibidir
intikam