Ziyaretçi
Sayfa
13
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
hani
almıştık
sizden kesin söz
dökmeyeceksiniz
*
birbirinizin kanını
çıkarmayacaksınız
*
birbirinizi
yurtlarınızdan
*
sonra
kabul etmiştiniz
ve siz
şahidsiniz
Ama
siz
öldürüyorsunuz
*
birbirinizi
ve çıkarıyorsunuz
bir grubu
sizden
yurtlarından
*
birleşiyorsunuz
onlara karşı
günah
ve düşmanlıkla
ve eğer
size geldiklerinde
esir olarak
fidyelerini veriyorsunuz
ve o
yasaklanmış iken
size
onları çıkarmak
yoksa siz inanıyorsunuz da
bir kısmına
Kitabın
inkar mı ediyorsunuz
bir kısmını
nedir?
cezası
kimsenin
yapan
bunu
sizden
başka
rezil olmaktan
hayatında
*
dünya
ve gününde
kıyamet
onlar itilirler
en şiddetlisine
*
azabın
değildir
Allah
gafil
yaptıklarınızdan
*
işte onlar
kimselerdir
satın alan
hayatını
dünya
ahireti verip
hiç hafifletilmez
*
onlardan
azab
ve hiç
onlara
yardım edilmez
ve andolsun
verdik
Musa'ya
Kitabı
birbiri ardınca gönderdik
arkasından
*
peygamberler
ve verdik
Îsa'ya
oğlu
Meryem
açık deliller
ve onu  destekledik
Ruh ile (Ruh'ül-Kudüs)
Kudüs (Ruh'ül-Kudüs)
öyle mi?
size gelse
bir peygamber
şey ile
istemediği
*
canınızın;
büyüklük taslayarak
kimini
yalanlayacak
kimini de
öldüreceksiniz
ve dediler
kalblerimiz
perdelidir
bilakis
onları la'netlemiştir
Allah
inkarlarından dolayı
artık çok az
inanırlar
*