Ziyaretçi
Sayfa
14
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Ne zaman ki
onlara geldi
bir Kitap (Kur'an)
katından
*
Allah
doğrulayıcı
şeyi
yanlarında bulunan (Tevrat)ı
ve idiler
daha önce
*
yardım istedikleri
karşı
kimselere
inkar eden
ne zaman
kendilerine gelince
şey
o bildikleri (Kur'an)
inkar ettiler
onu
artık la'neti
Allah'ın
üzerine olsun!
inkarcıların
ne kötüdür
sattıkları şey
onunla
kendilerini
için
inkar etmek
şeyi
indirdiği
Allah'ın
çekemeyerek
(vahiy) indirmesini
*
Allah'ın
lutfundan
*
üzerine
kimsenin
dilediği
kullarından
*
uğradılar
gazab
üstüne
gazaba
ve inkar edenler için
bir azab vardır
alçaltıcı
zaman
denildiği
onlara
inanın
şeye
indirdiği
Allah'ın
derler
inanırız
şeye
indirilen
bize
ve inkar ederler
şeyi
ondan sonra gelen
halbuki o
haktır
doğrulayan
şeyi
yanlarında bulunan
de ki
neden?
öldürüyordunuz
peygamberlerini
Allah'ın
daha önce
*
gerçekten
idiyseniz
inanıyor
۞
Andolsun
size gelmişti
Musa
apaçık delillerle
sonra
(ilah) edinmiştiniz
buzağıyı
ardından
*
ve siz
zalimler olarak
hani bir zaman
almıştık
kesin sözünüzü
ve kaldırmıştık
üzerinize
Tur(dağın)ı
tutun
şeyi
size verdiğimiz
kuvvetle
dinleyin (demiştik)
dediler
dinledik
ve isyan ettik
ve içirildi
kalblerine
*
buzağı (sevgisi)
inkarlarıyla
de ki
ne kötü şey
size emrediyor
onunla
imanınız
eğer
iseniz
inanan kimseler