Sayfa
149
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
yaklaşmayın
*
malına
yetimin
müstesna
(olması)
onun
en güzel biçimde
kadar
erişinceye
erginlik çağına
ve tam yapın
ölçü
ve tartıyı
adaletle
biz teklif etmeyiz
*
kişiye
dışındakini
gücünün yettiğinden
ve zaman
söylediğiniz
adalet yapın
eğer
olsa da
akrabanız
*
ve tutun
Allah'a
verdiğiniz sözü
işte
size tavsiye etti.
bunları
umulur ki
öğüt alırsınız
ve işte
budur
benim yolum
dosdoğru
ona uyun
uymayın
*
yollara
ayırmasın
sizi
O'nun yolundan
*
böylece
size tavsiye etti
kendisiyle
umulur ki
korunursunuz
sonra
verdik
Musa'ya
Kitabı
(ni'metimizi) tamamlamak için
üzerine
kimselere
iyilik eden(lere)
ve açıklamak (için)
her
şeyi
ve yola iletici
ve rahmet olarak
umulur ki
kavuşacaklarına
Rablerine
inanırlar
işte bu (Kur'an) da
Kitaptır
indirdiğimiz
mübarek
O'na uyun
ve korunun
umulur ki siz
merhamet olunursunuz
demeyesiniz
*
yalnız
indirildi
Kitap
üzerine
iki topluluk
bizden önceki
*
biz ise idik
*
onların okumasından
*
habersiz
yahut
demeyesiniz
eğer
şüphesiz ki
indirilseydi
bize
Kitap
biz olurduk
daha doğru yolda
onlardan
işte
size de geldi
açık delil
Rabbinizden
*
ve hidayet
ve rahmet
kim olabilir?
daha zalim
kimseden
yalanlayıp
ayetlerini
Allah'ın
ve yüz çeviren
onlardan
cezalandıracağız
kimseleri
yüz çevirenleri
ayetlerimizden
*
en kötüsüyle
azabın
ötürü
yüz çevirmelerinden
*