Ziyaretçi
Sayfa
16
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve uydular
şeye
uydurduğu
şeytanların
hakkında
mülkü
Süleyman'ın
küfre girmedi
*
Süleyman
fakat
şeytanlar
küfre girdiler
öğreterek
insanlara
sihri
ve şeyi
indirilen
iki meleğe
*
Babil'de
Harut
ve Marut (isimli)
onlar öğretmezlerdi
*
hiç kimseye
*
demedikçe
*
şüphesiz
biz
fitneyiz
sakın küfre girmeyin
*
fakat öğreniyorlardı
bunlardan
şeyi
ayıran
onunla
arasını
eşi
ve karısının
ve değildir
ama onlar
zarar veriyor
onunla
hiç kimseye
*
başka
izninden
Allah'ın
onlar öğreniyorlardı
şeyi
zarar veren
değil
yarar vereni
andolsun
gayet iyi biliyorlardı ki
kimsenin
onu satın alan
yoktur
onun
ahirette
*
bir nasibi
*
ve ne kötüdür
şey
sattıkları
onunla
kendilerini
keşke
(bunu) bilselerdi!
*
ve eğer
şüphesiz onlar
iman etseler
ve sakınmış olsalardı
sevabı
katından
*
Allah'ın
daha hayırlı (olurdu)
keşke
idi
bilseler
Ey
kimseler
inanan(lar)
demeyin
*
Ra'ina (bizi gözet yahut: kaba söz)
deyin
unzurna (bize bak)
ve dinleyin
ve kafirler için vardır
bir azab
acı
arzu etmezler
*
kimseler
inkar eden(ler)
ehlinden
*
kitab
ve müşriklerden
*
indirilmesini
*
size
hiçbir
hayır
Rabbinizden
*
oysa Allah
tahsis eder
rahmetini
kimseye
dilediği
Allah
sahibidir
lutuf
büyük
۞