Sayfa
17
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ne ki
biz neshedersek
(bir parça)
ayeti
veya
onu unutturursak
getiririz
daha iyisini
ondan
ya da
benzerini
bilmez misin?
*
şüphesiz
Allah'ın
her şeye
*
*
gücü yeter
bilmez misin?
*
şüphesiz
Allah
onundur
mülkü
göklerin
ve yerin
ve yoktur
size
başka
*
Allah'tan
hiçbir
koruyucu
ve (ne de)
bir yardımcı
yoksa
arzu (mu) ediyorsunuz?
istekte bulunmayı
*
rasulunüzden
gibi
istedikleri
Musa'dan
daha önce
*
ve kim
değiştirirse
inkarı
imana
şüphesiz (o)
sapıtmıştır
dümdüz
yolu
isterler
bir çoğu
ehlinden
*
kitap
şayet
sizi döndürmek
sonra
*
imanınızdan
kafirler olarak
hasetle
içlerindeki
*
*
sonra
*
apaçık belli olduktan
*
onlara
gerçek
affedin
hoş görün
kadar
getirinceye
Allah
emrini
şüphesiz
Allah
her
*
şeye
gücü yetendir
ve kılın
namazı
ve verin
zekatı
ne ki
ne gönderirsiniz
kendiniz için
hayırdan
*
bulursunuz
katında
Allah'ın
şüphesiz
Allah
şeyleri
yaptıklarınız
görür
ve dediler
asla giremez
*
cennete
başkası
kimseden
olan
Yahudi
veyahut
hıristiyan
işte bu
onların kuruntusudur
de ki
getirin
delilinizi
eğer
iseniz
doğru
hayır
kim
teslim ederse
yüzünü
Allah'a
ve o
işini güzel yaparak
onun
mükafatı
yanındadır
Rabbinin
ve yoktur
korku
onlara
ve yoktur
onlara
üzülmek