Ziyaretçi
Sayfa
179
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
onları siz öldürmediniz
*
fakat
Allah
onları öldürdü
sen atmadın
*
zaman
attığın
fakat
Allah
attı
sınamak için
Mü'minleri
kendinden
bir imtihanla
güzel
doğrusu
Allah
işitendir
bilendir
işte size böyle yaptı
çünkü
Allah
zayıflatır
tuzağını
kafirlerin
eğer
fetih istiyorsanız
işte
size geldi
fetih
eğer
vazgeçerseniz
bu
iyidir
sizin için
ama yine
dönerseniz
biz de döneriz
sağlayamaz
*
size
topluluğunuz
hiçbir şey (yarar)
şayet
çok da olsa
çünkü
Allah
beraberdir
inananlarla
ey
kimseler
inanan(lar)
ita'at edin
Allah'a
ve Elçisine
ve asla
dönmeyin
ondan
ve siz
işittiğiniz halde
ve asla
olmayın
gibi
diyenler
işittik
ve onlar
işitmedikleri halde
*
۞
şüphesiz
en kötüsü
canlıların
katında
Allah
sağırlar
ve dilsizlerdir
onlar ki
düşünmezler
*
şayet
bilseydi
Allah
onlarda vardır
bir iyilik
elbette onlara işittirirdi
şayet
onlara işittirseydi de
yine dönerlerdi
onlar
aldırmayarak
ey
kimseler
inanan(lar)
çağrısına koşun
Allah'ın
ve Elçisinin
zaman
sizi çağırdığı
şeylere
sizi yaşatacak
ve bilin ki
muhakkak
Allah
girer
arasına
kişi ile
onun kalbi
ve siz
O'nun huzuruna
toplanacaksınız
sakının
fitneden
erişmekle kalmaz
*
kimselere
haksızlık edenlere
aranızdan
yalnızca
bilin ki
muhakkak
Allah'ın
çetindir
azabı