Ziyaretçi
Sayfa
182
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
bilin ki
aldığınız ganimetlerin
*
herbirinin
*
muhakkak
Allah'a aittir
beşte biri
ve Elçisine
ve akrabalara
*
ve yetimlere
ve yoksullara
ve yolcu(lar)a
*
eğer
iseniz
inanmış
Allah'a
ve
indirdiğimize
kulumuza
*
gününde
ayrılma
günde
karşılaştığı
o iki topluluğun
Allah
üzerine
her
şey
kadirdir
o vakit
siz
vadinin
yakın kenarında idiniz
ve onlar da
vadinin
uzak kenarında idiler
ve kervan da
daha aşağıda idi
sizden
ve eğer
sözleşmiş olsaydınız dahi
buluşamazdınız
sözleştiğiniz vakitte
*
fakat bu
yerine getirmesi içindir
Allah'ın
bir işi
yapılması gereken
*
helak olsun diye
kimse
helak olan
açık delille
*
ve yaşasın diye
kimse (de)
yaşayan
açık delille
*
çünkü
Allah
işitendir
bilendir
hani
sana onları gösteriyordu
Allah
uykunda
*
az
ve eğer
sana onları gösterseydi
çok
çekinirdiniz
ve çekişirdiniz
(savaş) iş(in)de
*
fakat
Allah
kurtardı
doğrusu O
bilir
özünü
göğüslerin
ta ki
onları gösteriyor
zaman
karşılaştığınız
sizin gözlerinize
*
az
ve sizi de azaltıyordu
onların gözlerinde
*
yerine getirmesi için
Allah'ın
bir işi
yapılması gereken
*
ve
Allah'a
döndürülecektir
(bütün) işler
Ey
kimseler;
inanan(lar)
zaman
karşılaştığınız
bir toplulukla
sebat edin
ve anın
Allah'ı
çok
belki
başarıya erişirsiniz