Ziyaretçi
Sayfa
193
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
şüphesiz
ertelemek
daha ileri gitmektir
küfürde
*
saptırılır
onunla
kimseler
inkar eden(ler)
onu helal sayarlar
bir yıl
ve haram sayarlar
bir yıl
denk gelsin diye
sayısı
haram kıldığının
*
Allah'ın
helal yapsınlar
haram kıldığını
*
Allah'ın
süslü gösterildi
kendilerine
kötülüğü
yaptıkları işin
ve Allah
yol göstermez
*
toplumuna
kafirler
Ey
kimseler
inanan(lar)
ne oldu ki?
size
zaman
dendiği
size
savaşa çıkın
yolunda
*
Allah
çakılıp kaldınız
yere
*
razı mı oldunuz?
hayatına
dünya
karşılık
ahirete
ama
geçimi
hayatının
dünya
göre
ahirete
pek
azdır
eğer
topluca (savaşa) çıkmazsanız
size azabeder
bir azapla
acıklı
ve yerinize getirir
bir topluluk
sizden başka
O'na zarar veremezsiniz
*
hiçbir
ve Allah
her
*
şeyi
yapabilendir
eğer
siz ona yardım etmezseniz
iyi bilin ki
ona yardım etmişti
Allah
hani
(Mekke'den) çıkardıklarında
kimseler
inkar eden(ler)
ikincisiydi
iki kişiden
iken
ikisi
mağarada
*
hani
diyordu
arkadaşına
üzülme
*
şüphesiz
Allah
bizimle beraberdir
(İşte o zaman) indirdi
Allah
sekinesini
onun üzerine
ve onu destekledi
askerlerle
sizin görmediğiniz
*
ve kıldı
sözünü
kimselerin
inanmayan(ların)
alçak
ve sözü ise
Allah'ın
o
yüce olandır
ve Allah
daima üstündür
hüküm ve hikmet sahibidir