Ziyaretçi
Sayfa
195
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
andolsun ki
istediler
fitne çıkarmak
önceden de
*
ve ters çevirdiler
sana
nice işleri
nihayet
geldi
hak
galebe çaldı
emri
Allah'ın
ve onlar
istemedikleri halde
ve içlerinden
kimseler
derler
izin ver
bana
ve
beni fitneye düşürme
iyi bilinki
onlar zaten fitneye
*
düşmüşlerdir
ve şüphesiz
cehennem
kuşatacaktır
kafirleri
eğer
sana ulaşsa
bir iyilik
onların hoşuna gitmez
ve eğer
sana ulaşsa
bir kötülük
derler
muhakkak
biz almıştık
tedbirimizi
önceden
*
döner(gider)ler
ve onlar
sevinirler
de ki
bize
ulaşmaz
başkası
şeyden
yazdığı
Allah'ın
bizim için
O'dur
bizim sahibimiz
Allah'a
*
dayansınlar
inananlar
de ki
gözetiyor musunuz?
*
bizim için
yalnız
birini
iki iyilikten
ama biz
gözetiyoruz
size
ulaştırmasını
*
Allah'ın
bir azab
kendi tarafından
*
veya
bizim ellerimizle
haydi gözetin
biz de
sizinle beraber
gözetenleriz
de ki
sadaka verin
gönüllü
veya
gönülsüz
kabul edilmeyecektir
*
sizden
çünkü siz
oldunuz
bir kavim
yoldan çıkan
ve
engel olan
kabul edilmesine
*
kendilerinden
sadakalarının
sadece şudur
onların
inkar etmeleridir
Allah'ı
ve elçisini
ve
gelmemeleridir
namaza
dışında
onlar
üşene üşene
ve
sadaka vermemeleri
dışında
onlar
istemeye istemeye