Ziyaretçi
Sayfa
197
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
yemin ederler
Allah'a
size (gelip)
gönlünüzü hoş etmek için
ve Allah'ı
ve Resulünü
daha uygundu
hoşnud etmeleri
*
halbuki
olsalardı
inanmış
bilmediler mi ki
*
muhakkak
kim
karşı koymağa kalkarsa
Allah'a
ve Elçisine
gerçekten
onun için vardır
ateşi
cehennem
sürekli kalacağı
içinde
işte budur
rezillik
büyük
çekiniyorlar
münafıklar
indirileceğinden
*
kendileri hakkında
bir surenin
haber verecek
olanı
içinde
kalbleri
de ki
siz alay edin
şüphesiz
Allah
ortaya çıkaracaktır
şeyi
çekindiğiniz
ve eğer
onlara sorsan
derler ki
sadece
biz
lafa dalmıştık
ve şakalaşıyorduk
de ki
Allah ile mi?
ve O'nun ayetleriyle
ve O'nun Elçisi ile
siz
alay ediyordunuz
hiç özür dilemeyin
*
andolsun
siz inkar ettiniz
sonra
inandıktan
eğer
affetsek bile
bir kısmını
*
sizden
azab edeceğiz
bir kısmına da
dolayı
suç işlediklerinden
*
münafık erkekler
ve münafık kadınlar
onların bir kısmı
diğerlerindendir
*
emrederler
kötülüğü
ve menederler
iyilikten
*
ve sıkı tutarlar
ellerini
unuttular
Allah'ı
O da onları unuttu
gerçekten
Münafıklar
işte onlardır
yoldan çıkanlar
va'detmiştir
Allah
münafık erkeklere
ve münafık kadınlara
ve kafirlere
ateşini
cehennem
ebedi kalacakları
içinde
O
onlara yeter
ve onları la'netlemiştir
Allah
ve onlar için vardır
bir azab
sürekli