Ziyaretçi
Sayfa
200
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
(ister) af dile
onlar için
veya
(ister) dileme
*
onlar için
şayet
af dilesen
onlar için
yetmiş
defa
asla
affetmez
Allah
onları
böyledir
çünkü onlar
inkar ettiler
Allah'ı
ve Elçisini
ve Allah
yola iletmez
*
kavmi
yoldan çıkan
sevindiler
muhalefet ederek;
oturup kalmalarına
geride kalanlar
Peygamberine
Allah'ın
ve hoşlanmadılar
cihadetmekten
*
mallarıyle
ve canlarıyle
yolunda
*
Allah
ve dediler
sefere çıkmayın
*
sıcakta
*
de ki
ateşi
cehennemin
daha
sıcaktır
keşke
olsalardı
anlıyor(lar)
artık gülsünler
az
ve ağlasınlar
çok
karşılık
şeylere
oldukları
kazanıyor(lar)
eğer
seni döndürürse
Allah
bir topluluğa
*
onlardan
senden izin isterlerse
çıkmak için
de ki
çıkmayacaksınız
*
benimle
asla
ve asla
savaşmayacaksınız
benimle beraber
düşmanla
şüphesiz siz
razı olmuştunuz
oturmağa
ilk
önce
öyle ise oturun
beraber
geri kalanlarla
ve
namaz kılma
üzerine
birinin
onlardan
ölen
asla
ve
durma
başında
onun kabri
çünkü onlar
inkar ettiler
Allah'ı
ve Elçisini
ve öldüler
onlar
yoldan çıkmış olarak
ve
seni imrendirmesin
onların malları
ve evladları
şüphesiz
istiyor
Allah
onlara azabetmeyi
*
bunlarla
dünyada
*
ve çıkmasını
canlarının
onlar
kafir olarak
zaman
indirildiği
bir sure
diye
inanın
Allah'a
ve cihadedin
beraber
Elçisiyle
senden izin istediler
sahibi olanlar
servet
içlerinden
ve dediler
bizi bırak
olalım
beraber
oturanlarla